SGCL  được chỉ định bởi  chủ tàu hoặc người thuê tàu để bảo vệ lợi ích của họ trong quá trình xếp / dỡ của tàu tại cảng. Chúng tôi có mạng lưới đại lý trên toàn bộ cảng Việt Nam. Nhân viên đại lý của chúng tôi được trang bị đầy đủ và có kinh nghiệm để thu xếp và giám sát bất kỳ loại hàng rời / hàng hóa thông thường và   hàng dự án để đảm bảo tốc độ quay vòng của tàu nhanh . Cung cấp một dịch vụ tuyệt vời cho chủ tàu ở mức giá cạnh tranh nhất.

 Chúng tôi  cung cấp các dịch vụ như sau:

 • Tính toán , dự toán cảng phí
 • Cung cấp thông tin cảng bao gồm  giới hạn hàng hải  /  phương pháp và mức xếp/dở hàng …
 • Đại lý bảo vệ cho chủ tàu hoặc người thuê tàu
 • Giám sát xếp dỡ  , chèn lót , chằng buộc hàng hóa
 • Thay đổi thuyền viên trên tàu
 • Thu xếp tiền mặt cho thuyền trưởng
 • Cung cấp nhiên liệu , nước ngọt, phụ tùng,  thực phẩm
 • Cung cấp ấn phẩm,  hải đồ  theo phiên bản mới nhất.
 • Thu xếp lặn kiểm tra thân tàu và rửa hầm hàng
 • Làm thủ tục hải quan cho các loại hàng hóa, phụ tùng cấp lên tàu
 • Bố trí giám định nhiên liệu on/off hire, full condition , giám định trước khi mua bán táu
 • Thu xếp công nhân / cẩu nặng / cẩu nổi cho Dự án / với  các loại hàng dư án , bách hóa và hàng rời