Việc Vận chuyển hàng hóa dự án , kích cỡ lớn đòi hỏi phải có chuyên môn, lập kế hoạch lâu dài và có đủ nguồn lực để đảm bảo việc trôi chảy, lên kế hoạch trước, vận chuyển, giao hàng đúng giờ  tại điểm đến cuối cùng. Đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng, tự động, dầu khí và năng lượng, chúng tôi tiếp cận từng lô hàng dự án một cách riêng biệt và kết hợp các giải pháp để phối hợp và đưa ra một giải pháp  cho chuyên chở hàng dự án  hay siêu trường siêu trọng,  giúp điều hướng hiệu quả những thách thức và trở ngại từ điểm xuất phát đến đích, trong khi lại đảm bảo quản lý dự án vận tải tối đa hóa và chất lượng xuyên suốt.

Dịch vụ bao gồm:

  • Vận tải đa phương thức
  • Thiết bị vận chuyển độc đáo
  • Thuê tàu theo hàng đi ghép hay nguyên tàu
  • Lắp ráp / tháo gỡ, đóng gói / đóng gói lại
  • Container hóa
  • Giám sát Xếp, dở và quá cảnh
  • Chuyển giao đúng vị trí và lắp đặt
  • Thủ tục hải quan
  • Quản lý  thủ tục giấy tờ