SGCL cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa( LCL/FCL) , bao gồm lập ngân sách cho vận chuyển và dự án logistics, lên kế hoạch, giám sát giao hàng và quản lý chuỗi logistics kho bãi . Chúng tôi không chỉ cung cấp   giá hợp lý mà còn cung cấp các giải pháp hậu cần toàn diện và toàn bộ sử dụng mạng lưới toàn cầu của chúng tôi. Chúng tôi tìm kiếm và mời cung cấp từ các nhà cung cấp dịch vụ phù hợp để tăng cường và hợp lý cho các vấn đề về logictics của bạn. Chúng tôi tổ chức các dịch vụ hợp lý và kho bãi trên toàn thế giới và chọn các đối tác phù hợp cho nhu cầu logictics của công ty bạn.