SGCL hiện đang thu xếp tác nghiệp xếp dỡ và chuyển tải cho  các mặt hàng   than / thạch cao / agri / clinker cho các nhà máy nhiệt điện / nhà máy xi măng / nhà máy thức ăn chăn nuôi / ở miền Nam Việt Nam, hàng hóa vận chuyển theo phương thức:

  1. Từ tàu mẹ (tại khu phao neo).
  2. Công nhân / cần cẩu nổi / cần cẩu tàu.
  3. Dịch vụ trung chuyển (xà lan / tàu nhỏ).
  4. Công nhân / cần cẩu nổi / cần cẩu cảng.
  5. Cảng hoặc nhà  máy sản xuất.