Xuất khẩu:

  • Xi măng, clinker.
  • Gạo.
  • Gỗ viên nén, sắn lát.
  • Đá vôi, đá dăm.

Nhập khẩu:

  • Than.
  • Thạch cao.
  • Phân bón.
  • Nông sản.

Chúng tôi liên kết chặt chẽ với Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam   http://www.mxv.com.vn/