SGCL cung cấp cho chủ tàu đầy đủ các loại quản lý tàu bao gồm:

  • Quản lý thuyền viên
  • Quản lý thương mại
  • Quản lý kỹ thuật / an toàn
  • Tư vấn pháp lý

Đảm bảo chất lượng là điều luôn hướng đến của chúng tôi nhằm bảo vệ lợi ích của chủ tàu, thuyền viên và hàng hóa. SGCL cung cấp dịch vụ quản lý tàu cho cả tàu chở hàng khô và tàu chở hàng rời . Hệ thống quản lý của SGCL tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành công nghiệp và không ngừng được cải thiện. Hệ thống quản lý tàu của chúng tôi đã được kiểm nghiệm và cấp chứng nhận.